E-tjänster för serveringstillstånd

Ansökan

Här kan du ansöka om serveringstillstånd, komplettera en befintlig ansökan eller ansöka om ändringar i gällande serveringstillstånd.

Serveringsansvarig personal

Har du ett gällande serveringstillstånd kan du registrera och avregistrera serveringsansvarig personal

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun registrerar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.