Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Här lämnar du uppgifter om sökanden. Dvs det företag, organisation eller privatperson som står bakom ansökan. Ansökan om serveringstillstånd är avgiftsbelagd.
Den aktuella ansökningsavgiften är 12 000 kr.
Avgiften ska betalas in på bankgiro 344-6002 i samband med att du skickar in ansökan. Märk betalningen med serveringsställets namn.

Behörig firmatecknare