Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Den aktuella ansökningsavgiften för allmänheten är 3 000 kr för en dag och 4 000 kr för flera dagar.
Söker du för slutet sällskap är avgiften 800 kr.
Avgiften ska betalas in på bankgiro 344-6002 i samband med att du skickar in ansökan. Märk betalningen med serveringsställets namn.

Behörig firmatecknare